Kristenkonservative til anstøt

De amerikanske kristenkonservatives støtte til Donald Trump har fått meg til å revurdere mitt verdigrunnlag til de kristenkonservative i alminnelighet. Jeg ser med sorg at mange kristenkonservative miljøer også i Norge gir Trump den samme støtten. Det ser ut til at abortensaken og Israelstøtten har forblindet hele denne kristengruppen til blindt å støtte den verste presidenten U.S.A. har hatt noensinne. Dette til tross for den notoriske løgnhalsen han er blitt kjent som og på den måten han har splittet landet i rasisme og hatretorikk. For ikke å snakke om kvinnesynet og den sykelige egodyrkingen. Rart at kvinneandelen blant de kristenkonservative også støtter ham. Vi har i vår tid sett mange krevende statsledere som Putin, Ergudan, Kim Jong Un, Bashar al-Assad med flere. Donald Trump synes å trives i dette selskapet.

En ting er at Donald Trump stiller som president. En helt annen ting er alle de som stemmer på ham. De betrakter ham som innsatt av Gud. Dette er en skremmende fanatismedyrking! Kan det skyldes et dårlig utviklet skolevesen i U.S.A, et skolevesen som ikke nødvendigvis har som formål å utdanne befolkningen til gangs, reflekterte og selvstendig tenkende mennesker?

Det er skremmende at kristenkonservative mennesker kan støtte en så horribel politikk som Trump står for når det gjelder innvandring, helsestell og utdanning. Jeg kan ikke se at disse kristenkonservative har hørt om den barmhjertige samaritan i sin blinde støtte til en maktsyk president som beriker seg selv på ulike måter som leder for verdens mektigste militærmakt og økonomi.

Skrevet i Kristendom og religion, Samfunn og politikk | 2 kommentarer

Big Bang

E = m* c2

Dette er en lov Einstein gav oss i 1905 som forklarte sammenhengen mellom masse og energi. Den forteller at energien i 1kg masse er 9*1016 Joule. Masse ganges med kvadratet av lysets hastighet som er 300 000 km/s. Det betyr at det er en ufattelig energi som er skult i 1 kg masse. Uansett hvilket stoff det er.  Dersom du kunne utnytte denne energien fullt ut en bil med 100 hestekrefter, vil du ha nok energi i å gå på maksimal ytelse i 3,4 millioner år år.

Einstein sammen med Leimaitre, Hubble og flere andre fysikere mener at all masse vi har i universet ble dannet ut fra en gigantisk eksplosjon  – en Big Bang – for 13 milliarder år siden. Etter denne teorien ekspanderer hele universet fra et nullpunkt. Dersom Ensteins formel er riktig, har all masse som finnes i universet sitt opphav i ufattelig mengde energi som var tilstede i dette nullpunktet den gangen. Fysikken kan forklare hele forløpet fra 10-43 sekund fra nullpunktet. Nærmere starten klarer ikke fysikerne og matematikerne å komme i sine forklaringer om hva de tror skjedde. Ekspansjonen i denne eksplosjonen foregår fortsatt, –  med lysets hastighet! Utstrekningen av universet har på disse 13 milliarder årene blitt enorm. Og det utvider seg fortsatt.

I skapelsesberetningen hører vi at det var Gud som skapte verden. Gud sa, og det ble. Der hører vi at det var Gud og Guds ord som skapte det universet som vi har i dag. Gud står i skapelsesberetningen fram som skaperen, at det var han som stod bak.. Senere har nok naturvitenskapen satt fram supplerende teorier til skapelsesberetningen om hvordan det hele kunne ha skjedd. Hadde Enstein levd på Moses sin tid, ville neppe mange forstått relativitetsteorien han fant fram til. Men Gud kalte oss til å legge under oss jorden, og det gjaldt også i vår kunnskap om den. Ut fra det vi forstår om dette i dag, skjønner vi at det ligger en ufattelig kraft bak Big Bang. Hvis vi tror at Gud står bak, må han ha en helt uforståelig kraft som kunne gi all den energien, all denne kraften  som skulle til.

I Lukasevangeliet hører vi om Jesus. Blant annet hører vi om at Jesus møtte en folkemengde som vil høre på han. Ttrengselen var stor. Der var det også en kvinne som hadde hatt en blødning i tolv år. Hun ville røre kappen til Jesus fordi hun trodde da at Jesus var i stand til å gjøre henne frisk. Jesus merket at det gikk en kraft ut av seg da det skjedde og spurte hvem det var som hadde tatt i han. Kvinnen stod da fram og innrømmet at det var hun og fortalte at hun hadde blitt frisk i samme stund.

Jesus er Gud.  Jesus og Gud er ett, sammen med den Hellig Ånd, Guds Ord. Her hører vi at Gud har så stor kraft at han kan skape hele universet. Like fullt er han så fintfølende at han kan møte hver enkelte av oss slik som han møtte denne kvinnen med blødersykdommen med den kraften hun trengte i sin situasjon. Dersom du bekjenner Jesus som din Herre, har han kraft nok til å ta vare på deg i alle livssituasjoner. Nøkkelen er Guds Ord. Guds Ord er nedskrevet i Bibelen. Der står det hva Gud har sagt til oss mennesker opp gjennom tidene. Gud sa, og det ble. Guds Ord kan skape et nytt liv, like fullt i deg slik som Guds Ord også skapte hele universet.

Ha en god dag, og lykke til med prøven i dag!

07.12.2006 Skule Sørmo

Skrevet i Callingandakter KVT | Legg igjen en kommentar

Bli prest!


BE ORDAINED NOW!  –  blir ordinert nå! stod det i en e-post jeg nylig fikk fra Amerika. Jeg kunne bli prest!

As a minister you will be authorized to perform the rites and ceremonies of the church!!
Weddings – marry your brother, sister or best friends!
Funerals, batmisms, forgiveness of sins,

Og ikke minst: Want to start your own church!

Der stod et at for bare $29.95 kunne jeg mottaen
1. 18-inch gange 10 inch setifikat i farger med gullsegl
2. Bevis for prestesertifikant i mitt navn!

Det stod: Limitid time offer: Order today-. Send only $29.94 US and the shipping is FREE!

Dette var en tanke! Jeg kunne bli prest! På bare 3 dager. Det var bare å bruke visakortet mitt og bestille en full autorisasjon fra Amerika på Internett! Og så kunne jeg til og med opprette min egen kirke. Skulekirken av de siste dagers salige. Og så kan alle dere her på KVT bli disipler! Det ville vært kuult!

Nei, jeg tror ikke det ville funke. Dere som kjenner meg, skjønner jo at jeg er ingen prest.. Om dette var aldri så legalt i USA og om seglet på prestebeviset var aldri så stilig. Det måtte være grenser for hvor kommersielt man kan være. Det hele virket vel billig!  Avsenderen av e-posten var nok mer interessert i å tjene penger enn å gjøre meg til prest, – når det kommer til stykke. Kontakten fra Amerika var derfor mer en vits enn alvor.

Dessuten ville jeg neppe greie noe som en vikarprest i Hoeggen menighet gjorde en gang for noe år tilbake og som gjorde et sterkt inntrykk på meg.

Vikarpresten hette Olaf Rasmussen. Han var pensjonert og trådde til med vikariater nå og da. Da han startet prekenen, stod han bak i kirkerommet. «Det lukter så godt her» ropte han. «Det virker som at det har vært noen gode personer her» fortsatte han. Så fortalte han at slik var det med Den Hellige Ånd. Man kunne merke at han hadde vært der uten å kunne se han. Rasmussen  vandret opp kirkegulvet mens han fortsatte prekenen sin. Alle i kirkerommet var betatt og engasjert over det han sa. Han fortalte om Israelsfolket i utlendighet, i trellekår i Egypt. Da han etter hvert kom opp til alteret, fortalte han om den brennende tornebusken, og om Guds stemme som befalte Moses å ta av seg skoene fordi han stod på hellig grunn. Han pekte på alteret som om det var den brennende tornebusken. Andaktsfullt tok også Rasmussen  av seg skoene der han betraktet alteret, – som var den brennende tornebusken i fortellingen. Forsamlingen var taus og grepet. Det var fullstendig taust i kirkerommet. Gud var til stede i menigheten.

Da ringte mobiltelefonen.

En mobiltelefon kimte i stillheten i kirken. Det ble murring i kirkerommet. Skandale! At det går an! Tenk å ha på noe slikt under gudstjenesten! Katastrofe. Men telefonen kimte.

Rasmussen gikk opp til alteret og fant fram apparatet. Trykte på svarknapen og svarte: «Jasså, skal jeg lese prekenteksten! Javel da! Klikk. Apparatet ble slått av.

Ja, ja, tenkte jeg. I min ungdom opplevde vi både tungetale og profetisk tale. Slik åpenbarte Gud sin vilje da. I dag er det mobiltelefon, Internet, IRC, Web og e-post! Gud treffer menneskene der de finnes. At det går an!

Rasmussen gikk til prekenstolen, leste prekenteksten og fortsatte prekenen om hvordan Gud tar kontakt med oss mennesker.

Visste du forresten at du alltid har en mobiltelefonkontakt med Gud, med Jesus? Vet du var nummeret er? Det er nummer ti. Du tar kontakt med Jesus med din medfødte mobiltelefon når du folder dine ti fingrene til foldede hender i bønn. Da får du kontakt. Du trenger ikke vente på summetonen engang. Og du kan slå nummeret og få kontakt overalt, når som helst. For denne mobiltelefonen har du alltid med deg. Dine ti fingre som danner de foldede hender kan du alltid ty til. Og du skal se at Jesus svarer. Du kan merke at han har vært her. Det lukter liksom så godt etter han.

La oss folde hendene og be

Takk, Herre Jesus, for at du har utstyrt oss med muligheten til alltid å få kontakt med deg!. Herre, lær oss å bruke den medfødte mobiltelefon du har gitt oss for å prate med deg!

Amen.
————————————————————-

Minister Charles Simpson has the power to make you a LEGALLY ORDAINED MINISTER within 48 hours!!!!                             s17   

BE ORDAINED NOW!

As a minister, you will be authorized to perform the rites and ceremonies of the church!!

WEDDINGS
MARRY your BROTHER, SISTER, or your BEST FRIEND!!
Don’t settle for being the BEST MAN OR BRIDES’ MAID
Most states require that you register your certificate (THAT WE SEND YOU) with the state prior to conducting the ceremony.

FUNERALS
A very hard time for you and your family
Don’t settle for a minister you don’t know!!
Most states require that you register your certificate (THAT WE SEND YOU) with the state prior to conducting the ceremony.

BAPTISMS
You can say «WELCOME TO THE WORLD!!!! I AM YOUR MINISTER AND YOUR UNCLE!!»
What a special way to welcome a child of God.

FORGIVENESS OF SINS
The Catholic Church has practiced the forgiveness of sins for centuries
**Forgiveness of Sins is granted to all who ask in sincerity and willingness to change for the better!!

VISIT CORRECTIONAL FACILITIES
Since you will be a Certified Minister, you can visit others in need!!
Preach the Word of God to those who have strayed from the flock

WANT TO START YOUR OWN CHURCH??
After your LEGAL ORDINATION, you may start your own congregation!!


At this point you must be wondering how much the Certificate costs.  Right?  Well, let’s talk about how much the program is worth.  Considering the value of becoming a CERTIFIED MINISTER I’d say the program is easily worth $100.  Wouldn’t you agree?  However, it won’t cost that much.  Not even close!  My goal is to make this life changing program affordable so average folks can benefit from the power of it.
           
Since I know how much you want to help others, you’re going to receive your Minister Certification for under $100.00… Not even $50.00…  You are going to receive the entire life-changing course for only $29.95. 

For only $29.95 you will receive:
1. 8-inch by 10-inch certificate IN COLOR, WITH GOLD SEAL.
(CERTIFICATE IS PROFESSIONALLY PRINTED BY AN INK PRESS)
2. Proof of Minister Certification in YOUR NAME!!
3. SHIPPING IS FREE!!!


***********************************************************************

LIMITED TIME OFFER: ORDER TODAY!
SEND Only $29.95 US
(CREDIT CARD, CASH, CHECK, OR MONEY ORDER)
SHIPPING IS FREE!!! For Shipping OUTSIDE the US please add $11.00.

To place your order merely fill out the following form and fax to 1-775-667-7386.
If this line is busy, please try faxing to 1-413-375-0063.

or mail to:

Internet Information Services
PO Box 21442
Billings, MT 59104


(ALL ORDERS FILLED WITHIN 24 HOURS OF RECEIVING THEM)
*Please allow 8 days to receive your certificate by mail.
If you do not receive your order within 10 days, please send us a fax letting us know of the late arrival.  We will then contact you to figure out why you have not received your order.

*************************

Credit Card Order Form
(Please print very clearly in dark ink)

Name on Credit Card:

Address:

City/State/ZIP:

Your email address:

Your card will be charged $29.95 for your Ministers’ Certificate.
For Shipping OUTSIDE the US please add $11.00.

Type of Card, circle one (Visa, MasterCard, American Express)

Credit Card Number:
Sorry, we do not accept discover.

Date Credit Card Expires:

Please tell us your phone Number:

Please tell us your fax Number:


To order by Check or Money Order:

MAKE YOUR CHECK PAYABLE TO:
Internet Information Services

(Please Print Clearly Your Name and Address)
                                                                                  
Name:

Address:

City/State/ZIP:

E-mail Address:

Please tell us your phone Number:

Please tell us your fax Number:

(ALL ORDERS FILLED WITHIN 24 HOURS OF RECEIVING THEM)
*Please allow 8 days to receive your certificate by mail.
If you do not receive your order within 10 days, please send us a fax letting us know of the late arrival.  We will then contact you to figure out why you have not received your order.

 

Thank you for your business,


Internet Information Services
PO Box 21442
Billings, MT 59104

Fax to 1-775-667-7386. If this line is busy, please try faxing to 1-413-375-0063.


Copyright (c) 1997-2000
All Rights Reserved

24.09.2006 Skule Sørmo+++++++++++++++++++++++++++

Skrevet i Callingandakter KVT | Legg igjen en kommentar

Eksamen

I dag er det eksamensdag. Det har betydning for din framtid hvordan du gjør det idag.

Du kan kanskje være glad for at det idag ikke er en eksamen på om du er god nok for Guds Rike. Det ville vært en eksamen på godt og vondt.  Gud måtte da finne ut om det fantes et snev av det vonde i deg. For i Guds Rike er det bare godt. Det er ikke plass for det vonde der. Ingen må bringe med seg det onde dit. Derfor måtte en slik test av deg være ekstrem grundig. Du måtte bevise gjennom hele livet ditt at du aldri har stjålet noe,- ikke hatt tanke om det en gang. Du måtte bevise at du aldri har hatt lyst på en gutt eller jente som du visste tilhørte en annen. – ikke hatt tanke om det en gang. Du måtte bevise at du aldri har bannet. Da roper du nemlig etter djevelen. – ikke hatt tanke om det en gang. Mange slike spørsmål vil Gud stille deg. Og om du ikke kommer på alt det du har gjort selv, ville Gud i testen minne deg på det.  Han har oversikten.

Har det da noen hensikt å tilhøre Guds Rike?

Gud er en ordens gud. Alt han har skapt, har sin plass, sin tihørighet. I naturfagene ser vi hvor fantastisk og strukturert hele skaperverket er. Alt lar seg beskrive i ryddige vitenskaplige termer og uttrykk. Der lærer vi også at hver skapning må tilhøre sitt miljø for å kunne trives.

Slik er det mer hver enkelte av oss også. Vi trives ikke dersom vi ikke kan nyte godt av den del livskvaliteter, som gode venner, familie, meningsfylt arbeid og fritidsaktiviteter. Bibelen forteller om de livskvalitetene Gud som skaper har skjenket oss fra begynnelsen av og som var ment som rammen for våre liv, en plass i Edens hage sammen med Gud der ondskap ikke finnes.  Men vi mennesker vil være frie. vi vil bestemme selv. Dette har vi brukt til å velge oss bort fra det miljø vi naturlig tilhører og som vi er skapt til, å leve i Guds Rike. Det er som ei grein på et tre som ønsker å ikke lenger å tilhøre stammen den vokser på. Men når den er fri og ligger på bakken, dør den. Det er en meningsløs frihet.

Så nå sitter du her og skal ha eksamen. Dersom dette var en eksamen på om du er kvalifisert for å bli med tilbake til Guds Rike, ville du nok ha strøket. Ingen kan nekte på at en eller annen gang, selv ikke du, har begått en synd. Dermed stryker du i Guds eksamen.  Og du har godt selskap. Alle de andre menneskene på denne jorden er med deg. Ingen er kvalifisert for Guds Rike.

Unntatt en. Jesus. Han greide det. Fordi han var Guds Sønn, ja sogar Gud Selv! Bare han kunne greie det. Han var uten synd.

Men nå er det ikke slik. Jesus har gitt oss en mulighet til. Som seierherre har han gitt oss andre et generøst offer. Han har sagt at alle som vedkjenner hans navn her på jorden, skal også han vedkjenne seg ovenfor Gud. Det betyr at den eksamen Jesus besto, gjelder også for deg. Ikke fordi du fortjener det, men fordi Jesus ønsker det slik.

Derfor dersom du men din munn bekjenner at Jesus er Herre, og at du tror at han stod opp fra de døde – da skal du bli med Jesus. Bibelen kaller det å bli frelst. Men du må stå fram. Fortelle hva du tror på. Hvem du ønsker skal styre livet ditt.

Da jeg drev på med evangelisering på universitet som student, var det en som kom bort til meg og sa at han trodde ikke på dette. Det var for enkelt, sa han. Da fikk han høre at han skal være glad for at det virkerlig var så enkelt, og heller burde gripe sjansen. Dette skjønte han, og han grep sjansen.  Nå regnes også han blant Jesu disipler.

Når du først bekjenner Jesus navn, tar Jesus personlig vare på deg. Selv om du ryker uklar med ditt kristne miljø fordi du opplever ting der som du misliker, og kanskje i verste fall gjør at du  bryter med miljøet, har du forsatt Jesus. Og Jesus har deg. Jesus slipper deg aldri fra seg, uten at du selv aktivt tar avstand fra han. Det er viktig for deg å vite.

Det er sagt at over 90% av alle som har kommet til kristen tro, ble det gjennom venner og familie som fortalte dette til dem. Folk kommer til tro – ikke først og fremst gjennom forkynnelse på møter, gudstjenester og andakter, men gjennom personlig kontakt med venner og familie. At hver enkelt av oss står fram å sier at Jesus er Herre. Derfor har du en oppgave som Jesus er avhengig av for at også andre skal få del i Jesu eksamen. Å bli frelst.

Du kan godt si at det der vil jeg ikke. Jeg vil ikke binde meg til Jesus og gjøre han til Herre i  livet mitt slik at han bestemmer over meg. Du har selv frihet til å velge.  Men dersom du velger å være fri fra Gud, er du som greina som ligger på bakken. Den er også fullstendig fri. Men den dør. Den visner. Dyrkjøpt frihet, for en si. Men dersom greina podes inn i stammen på de treet den hører hjemme, blomsterer og spirer den. Den får liv. Og det er det Jesus ønsker for deg også. Han vil gi deg det livet som Gud Skaperen egenltlig tenkte for deg. Både nå allerede i dette livet og i det rike Jesus oppretter når han kommer tilbake.

Derfor er det godt å vite at den eksamen du skal avlegge idag, egentlig ikke betyr så mye fra evighetens synsvinkel. Men lykke til likevel. Ha en god dag.

21.05.2005 Skule Sørmo

Skrevet i Callingandakter KVT | Legg igjen en kommentar

Paris

I høstferien var Britt og jeg i Paris. Vi satt der på Mont Matre høyden der Sacré Coeur- kirken ligger. Jeg hadde med et videokamera og fokuserte linsen på en gjerdestreng som var flettet rundt en stolpe og tilbake på seg selv. Det var nok noen håndgrep som skulle til for å få til det der, tenkte jeg. Da jeg zoomet ut, kom bakgrunnen fram. Det var hele Paris. En fantastisk by med 8 millioner innbyggere som lever i daglig kultursjokk. Dette er sivilisasjonens vugge når det gjelder moderne vitenskap, kultur og frihetsidealer. Der ble ord som frihet likhet og brorskap skapt –  liberté, égalité, et fraternité – som førte til den franske revolusjonen i 1789 og som senere spredte seg ut over hele den senere frie vestlige verden. Den 4. oktober satt Britt og jeg og feiret vår bryllupsdag på Procope-restaruanten i Latinerkvartalet. Dette var stamkafeen til Voltaire og Roussau, og det var blant annet her på denne kafeen de satt og formet disse berømte tankene som skulle bety så mye for verdenshistoriens gang, Fra Mont Matre-høyden panorerte kameraet mitt over de mange steinbygningene, bygd i pompøs arkitektur med svarte smijernsgjerder foran vinduene. Franskmennene er monumentale, med pompøse triumfbuer og storslåtte seiersmonumenter. Mektige, gullforgylte statuer reiser seg mot himmelen og gjør krav på at fransk dominans over hele universet. Sentrale strøk i Paris ble reist av konger og keisere som ønsket å vise verden det storslagne Frankrike. Det var på deres ordre byen i sin tid reiste seg. Kongen sa, og det ble. Det guddommelige med mennesket er at de er i besittelse av språket slik at en konge, en general, en statsleder eller en diktator kunne si, og det ble. Da befalingen kom, organiserte millioner av menneskehender seg og formet Paris med et uendelig antall håndgrep som skulle til over hundrevis av år for å skape denne utrolige byen. Ingen dyr kunne gjort det samme. Ingen aper kunne gjøre det. Ingen delfiner eller andre skapninger som vi liker å kalle for høyt utviklet, kan gjøre det. Bare mennesket har denne utrolige egenskapen, – at de kan snakke! De har språket, – som gjør at de kan organisere seg og samordne handgrepene sine til å bygge og skape.

Og dette er ikke tilfeldig. For slik er også Gud. Og mennesket ble skapt i Guds bilde. I skapelsesberetningen hører vi om at Gud sa, og det ble. På Guds Ord ble verden skapt. Skapelsesberetningen forteller at Gud står bak. Med sitt Ord! De vitenskapelige nyansene i måten skapelsesberetningen skildrer det på, virker litt knappe på oss moderne mennesker som er så vitenskapelige anlagt. Med det er ikke poenget. For det som er poenget var at Gud SA, og det BLE.  Det er Gud som står bak! Og Gud så at det var godt.

Dersom du lurer på hvor Gud er i dag og hva han vil deg, kan du lese om hva Gud har sagt i Bibelen. Der er det samlet hva Han har sagt.  Og det er fortsatt skaperkraft i disse magiske ordene som er samlet i denne boka. Det som Gud sier her, kan skape monumentale byggverk i ditt liv. Du kan bli ført inn i et liv i en fabelaktig verden som er Guds Rike! Om Paris var praktfullt, er det likevel forgjengelig, all denne storslagne byggekunsten. Skaff deg derfor denne boken, bla opp i den og se hva Gud vil fortelle deg. Gjennom Guds Ord kan du få et møte med Jesus, hans sønn. Han kan skape et nytt liv i deg. Og det som da skapes, varer evig!

21.01.2004 Skule Sørmo

Skrevet i Callingandakter KVT | Legg igjen en kommentar